Tirsdag. 22. januar 2019

Grenland Rock & Swing Klubb ble formelt startet 24. april 1990. Det første året var klubben i et samarbeid med Kom og Dans/Johan Fasting, men vi ønsket som selvstendig, ikke-kommersiell klubb å stå friere og avsluttet det vedtektsfestede samarbeidet etter ett år. Klubben er idag medlem av Norges Swing og Rock'n Roll Forbund. N.S.R.R.F. er en avdeling av Norges Danseforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Kommentarer, forslag eller spørsmål til klubben? Ta gjerne kontakt med styret eller skriv en e-post til Grenland Rock & Swing Klubb: info@grenlandswing.no

Vårt tilholdssted, Pors Klubbhus

Vi flytter etter sommerferien 2006 til Pors Klubbhus i Porsgrunn. Her er det lagt nytt dansegulv og det er nylig installert nytt ventilasjonsanlegg. Vi håper at dansegleden og oppslutningen om kurs og dansekvelder fortsatt vil være like god som tidligere.

Pors Klubbhus ligger på vestsiden av Porsgrunn, på bygrensa til Skien. Hvis du kommer fra Porsgrunn øst, kjører du over brua ved Down Town. Følg riksveg 354 mot Skien, 2 km etter brua kommer du til til rundkjøringen ved Kiwi/Shell. Ta 1. utkjøring og du kommer rett på Porsbanen hvor klubbhuset ligger. Meget god plass til parkering.

Vi har dansekvelder hver onsdag fra 18.30 til 21.30. Hos oss er alle velkommen, enten du er medlem eller ikke! Se Dansekurs for kurs arrangert av klubben.

Instruktører

Vi har instruktører med eksamen fra Norges Swing og Rock'n Roll Forbund som er en gren innen Norges Danseforbund.
I 1994 tok Judith og Arild Fehn eksamen i "Swing and Rock'n'Roll Associate Degree" i Oslo. I 2004 gjennomførte Kjell Amundsen, Jim Vikestad og Ludvig Steinsvåg kurs og og eksamen på Bårdar Danseinstitutt. I 2008 tok følgende eksamen i Trener I: Tone Hansen og Annette Amundsen. Det samme gjorde Morten Evensen, Jan Oddmund Ødegård og Rita Vos Thorstensen i 2010 og Anette Slåen, Kjersti Øverbø og Kjetil Øystein Holte i 2011. Lene Gurholt instruktører i klubben.

Medlemskap og kontingent

Alle som ønsker det kan opptas som medlem. Medlemskap gir sterkt redusert pris ved adgang til våre dansekvelder og reduserte priser på dansekurs og turer etc. som klubben arrangerer.

Kontingent for 2017 blir da etter vedtak på årsmøtet:

Barn (før fylte 13 år): Kr. 50,-
Ungdom (13 - 18 år) og studenter: Kr. 150,-
Voksen: Kr. 300,-

Ja takk, jeg vil bli medlem: Se Innmeldingsskjema.

Ved innmelding ber vi vennligst om at kontingenten betales samtidig via din nettbank til :
Grenland Rock & Swing Klubb, Postboks 226, 3901 Porsgrunn
Bankgiro: 1594 34 86848

Klubbstyret 2018

Styreverv Navn Mobil
Leder Kai Tangen 954 55 265
Nestleder Kjell Amundsen 959 24 059
Sekretær Bente Vestgarden 906 78 500
Kasserer Rita Thorstensen 459 15 370
1. styremedlem Jan Oddmund Ødegaard 932 33 863
2. styremedlem Wolfgang Meine
458 66 665
3. styremedlem Hilde Velkom 994 37 227
4. styremedlem Astrid Nesse 414 13 338
Varamedlem Vegard Tangvald

915 71 510

Leder konkuransegruppe Daniel Halvorsen og Heidi Høglund

Media-ansvarlige Daniel Halvorsen og Siri Løite

Revisorer, valgkomitè, leder av GSDO og Regnskapsfører

  • Klubbens revisorer: Judith R. Fehn og Jan Terje Anthonisen
  • Medlemmer av valgkomiteen: Leder Rune Sørensen. Medlemmer: Liv Skifjeld, Gunnbjørg Groven Aspheim, varamann: Thor Corneliusen
  • Leder av Grenland Swing Dance Open 2018: Monika Ravik
    Klubbens regnskapsfører: Ludvig Steinsvåg
Imaker publiseringsløsning - © 1996 - 2009 Imaker as